Viral (2016) ไวรัส

หลังจากการระบาดของไวรัสที่เช็ดออกส่วนใหญ่ของประชากรมนุษย์หญิงสาวคนหนึ่งได้จัดเตรียมชีวิตใหม่ของครอบครัวของเธอในการกักกันและพยายามปกป้องน้องสาวที่ติดเชื้อของเธอ