The Twilight Samurai (2002) ทไวไลท์ ซามูไร

ในขณะที่ยุคศักดินาในญี่ปุ่นใกล้เข้ามาแล้วผู้สมรสหม้ายมวยประสบปัญหาในการปรับสมดุลลูกสาว 2 คนแม่ที่อายุความจงรักภักดีของตระกูลและการกลับมาพบกันอย่างกะทันหันของคนที่รักในวัยเด็กของเขา