The Return (2006)

The Return (2006)

โจแอนนามิลส์นักธุรกิจหญิงเดินทางเริ่มมีฝันร้ายเรื่องฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อ 15 ปีก่อน ในไม่ช้าเธอก็ถูกเนรเทศไปที่บ้านไร่เก่าซึ่งเกิดการฆาตรกรรม