คาสิโนออนไลน์

The Man (2005) คนโคตรกร่าง

The Man (2005) คนโคตรกร่าง

Agent พิเศษ Derrick Vann เป็นคนออกไปหาคนที่ฆ่าคู่หูของเขา แต่กรณีของตัวตนที่ผิดพลาดทำให้เขากับ Andy Fidler พนักงานขายที่มีคำถามมากเกินไปและความสามารถพิเศษในการเดินทางในแบบ Vanns

คาสิโนออนไลน์