คาสิโนออนไลน์

The Flowers of War (2011) สงครามนานกิง สิ้นแผ่นดินไม่สิ้นเธอ

The Flowers of War (2011) สงครามนานกิง สิ้นแผ่นดินไม่สิ้นเธอ

ชาวอเมริกันพบที่หลบภัยระหว่างการบุกญี่ปุ่นของนังฉิงในปีค. ศ. 1937 ในโบสถ์กับกลุ่มผู้หญิง เป็นนักบวชเขาพยายามที่จะนำผู้หญิงไปสู่ความปลอดภัย

คาสิโนออนไลน์