The Emperor s Shadow (Qin song) (1997)

ละครมหากาพย์เกี่ยวกับจักรพรรดิแห่งแรกของจีน (221 BC) ที่ต่อสู้เพื่อให้เพื่อนที่ดีที่สุดในวัยเด็กของเขาซึ่งตอนนี้คือนักประพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนยอมแพ้ความตั้งใจของเขาและแต่งบทเพลงอันยิ่งใหญ่ให้กับการหาประโยชน์ของเขา