the day after tomorrow (2004) วิกฤติวันสิ้นโลก

หลังจากหลายปีเกิดการเพิ่มขึ้นของผลกระทบของเรือนกระจกความหายนะเกิดขึ้นทั่วโลกในรูปของพายุเฮอร์ริเคนพายุทอร์นาโดคลื่นกระแทกน้ำท่วมและจุดเริ่มต้นของยุคน้ำแข็งใหม่ Paleoclimatologist แจ็คฮอลล์พยายามที่จะเตือนโลกในขณะที่ยังเลี้ยงแกะเพื่อความปลอดภัยลูกชายของเขาถูกขังอยู่ในนิวยอร์กหลังจากที่เมืองถูกครอบงำโดยการเริ่มต้นของการแช่แข็งใหญ่ใหม่