คาสิโนออนไลน์

Texas Rangers (2001) เท็กซัส เรนเจอร์ส ทีมพระกาฬดับตะวัน

สิบปีหลังจากสงครามกลางเมืองได้สิ้นสุดลงผู้ว่าการรัฐเท็กซัสได้ถาม Leander McNelly (McDermott) เพื่อก่อตั้ง บริษัท เรนเจอร์เพื่อช่วยสนับสนุนกฎหมายตามแนวชายแดนเม็กซิกัน กับทหารผ่านศึกเพียงไม่กี่แห่งในสงคราม (Patrick, Travis) ส่วนใหญ่เป็นชายหนุ่ม (Van Der Beek, Kutcher, Raymond) ที่มีประสบการณ์น้อยหรือไม่มีเลยด้วยปืนหรือรักษาความผิดทางอาญา

คาสิโนออนไลน์