Survival of the Dead (2009) คนครึ่งดิบไม่รีบตาย

บนเกาะนอกชายฝั่งทวีปอเมริกาเหนือประชาชนในท้องถิ่นพร้อมกันต่อสู้กับโรคระบาดผีดิบในขณะที่หวังว่าจะได้รับการรักษาเพื่อให้ญาติที่ไม่ได้ตายของพวกเขากลับสู่สภาพมนุษย์ของพวกเขา