spy game (2001) คู่ล่าฝ่าพรมแดนเดือด

ตัวแทนซีไอเอเกษียณ Nathan Muir เล่าถึงการฝึกอบรมทอมบิชอปในขณะที่กำลังต่อสู้กับการเมืองของหน่วยงานเพื่อปลดปล่อยเขาให้พ้นจากผู้จับกุมชาวจีนของเขา