Sniper 2 (2002) นักฆ่าเลือดเย็น ภาค 2

อดีตนักแม่นปืนทางทะเลถูกล่อลวงให้กลับไปปฏิบัติภารกิจลับสุดยอดเพื่อเอานายพลที่โกงที่กระทำทารุณต่อชาวมุสลิม พันธมิตรของเขาในภารกิจนี้คือนักโทษคนตายที่ได้รับโอกาสที่จะได้รับอิสรภาพของเขา