Sniper (1993) นักฆ่าเลือดเย็น

นักแม่นปืนทางทะเลของสหรัฐฯร่วมมือกับสมาชิกหน่วย SWAT เพื่อนำผู้ประท้วงไปอยู่ในป่าของปานามา