I Saw the Light (2015) เมื่อดาวดับแสง

นักร้องและนักแต่งเพลงแฮงค์วิลเลียมส์ลุกขึ้นมามีชื่อเสียงในทศวรรษที่ 1940 แต่การละเมิดทางแอลกอฮอล์และการนอกใจก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชีพและการแต่งงานของเขากับเพื่อนนักดนตรีออเดรย์แม่วิลเลียมส์