Run All Night (2015) คืนวิ่งทะลวงเดือด

ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อ Jimmy Conlon ได้คืนหนึ่งเพื่อค้นหาว่าความจงรักภักดีของเขาอยู่ที่ใด: กับลูกชายที่ห่างเหินไมค์ซึ่งชีวิตของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายหรือเพื่อนที่ดีที่สุดของเขามานาน Shawn Maguire ผู้ซึ่งต้องการให้ Mike จ่ายค่าเสียชีวิต ลูกชายของตัวเอง