Ratchet & Clank คู่หูกู้จักรวาล (2016)

Ratchet และ Clank เล่าเรื่องราวของวีรบุรุษสองตัวที่ไม่น่าสนใจเมื่อพวกเขาพยายามที่จะยับยั้งคนต่างด้าวที่ชื่อว่า Drek จากการทำลายดาวเคราะห์ทุกดวงในโซลานากาแลคซี เมื่อทั้งสองคนสะดุดกับอาวุธอันตรายที่สามารถทำลายดาวเคราะห์ทั้งดวงได้พวกเขาจะต้องร่วมมือกับทีมวีรบุรุษที่มีสีสันชื่อว่า The Galactic Rangers เพื่อช่วยในการประหยัดกาแลคซี ตลอดทางที่พวกเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นวีรบุรุษมิตรภาพและความสำคัญของการค้นพบเอกลักษณ์ของตัวเอง