quiz show (1994) ควิสโชว์ ล้วงลึกเกมเขย่าประวัติศาสตร์

quiz show (1994) ควิสโชว์ ล้วงลึกเกมเขย่าประวัติศาสตร์
ทนายความหนุ่มริชาร์ดกูดวินสืบสวนการแสดงเกมที่อาจเกิดขึ้น Charles Van Doren ผู้ชนะการแสดงครั้งใหญ่อยู่ภายใต้การสืบสวนของ Goodwin