Prigkang (2016) พริกแกง

การเฉลิมฉลองการทำอาหารไทยแบบดั้งเดิมกับละครที่เกิดขึ้นในร้านอาหารชั้นเลิศและโรงเรียนสอนทำอาหาร