Pandora (2017) หายนะนิวเคลียร์

การระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เกิดจากแผ่นดินไหวทำให้เกิดภัยพิบัติที่ไม่มีใครอื่นนอกเหนือจากคนงานสามารถหยุดการแพร่กระจายได้