Ordinary People (1980) เส้นทางมนุษย์[Sub TH]

Ordinary People (1980) เส้นทางมนุษย์

การเสียชีวิตอย่างกะทันหันของลูกชายคนโตของครอบครัวที่ร่ำรวยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ขมผู้เป็นบิดาที่ดีและลูกที่อายุน้อยผิด