The Omen III (1981) อาถรรพ์หมายเลข 6 ภาค 3

ตอนนี้ Antichrist ผู้ใหญ่วางแผนที่จะกำจัดฝ่ายตรงข้ามของพระเจ้าในอนาคตของเขาในขณะที่กลุ่มของพระสงฆ์วางแผนที่จะหยุดเขา