Navy Seals Battle for New Orleans (2016) หน่วยจู่โจมทะลวงเมืองซอมบี้

Navy Seals Battle for New Orleans (2016) หน่วยจู่โจมทะลวงเมืองซอมบี้

หน่วยจู่โจมทะลวงเมืองซอมบี้เมื่อกองทัพนาวีซีลที่มีทักษะสูงพบว่าตัวเองเริ่มดำเนินการในการต่อสู้ของชีวิตของพวกเขาเมื่อพวกเขามาใบหน้าเพื่อใบหน้ากับมนุษย์ หลังจากที่มีการระบาดของโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นใน New Orleans, จะต้องต่อสู้เพื่อชีวิตของพวกเขาและเมืองกับกองทัพซอมบี้