Midnight’s Children (2012) ปาฏิหารย์ทารกรัตติกาล

เด็กสองคนที่เกิดในช่วงเวลาที่อินเดียได้รับอิสรภาพจากสหราชอาณาจักรเติบโตขึ้นมาในประเทศที่ไม่มีอะไรเหมือนกับรุ่นพ่อแม่ของพวกเขา