Max (2015)

สุนัขที่ช่วยให้ทหารในอัฟกานิสถานกลับมายังสหรัฐฯและได้รับการรับรองจากครอบครัวผู้ดูแลหลังจากประสบปัญหาบาดแผล