Marrying the Mafia

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังคอมมิดนักเลงเกี่ยวกับนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฆาตกรอันธพาลผ่านลูกสาวของหัวหน้าอาชญากรรม