MacArthur (1977) แมคอาเธอร์ นายพลผู้ไม่แพ้

ชีวประวัติของนายพลดักลาสแมคอาร์เทอร์ซึ่งครอบคลุมการทำสงครามระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเกาหลี