Love for All (2010) สารคดีเร้นรัก

ภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับพลังแห่งเทคโนโลยีในห้องนอนและการเชื่อมต่อที่แท้จริงซึ่งแฟน ๆ ทำกับดาราภาพยนตร์ผู้ใหญ่ที่พวกเขาชื่นชอบ ความสัมพันธ์แบบตัวแทนที่อุตสาหกรรมด้านผู้ใหญ่พยายามที่จะสร้างขึ้นทำให้ชีวิตของคนดีขึ้นหรือไม่?