Level Up (2016) กลลวงเกมส์ล่า

ผู้เล่นเข้าร่วมการประกวดวิดีโอเกมเสมือนจริงเพื่อหาเงินเฉพาะเพื่อให้รู้ว่าสิ่งต่างๆไม่ใช่วิธีที่พวกเขาเห็น