THIS IS WHERE I LEAVE YOU (2014) บ้านป่วนรวมญาติ

เมื่อพ่อของพวกเขาผ่านไปสี่พี่น้องที่โตขึ้นถูกบังคับให้กลับไปที่บ้านในวัยเด็กของพวกเขาและอาศัยอยู่ใต้หลังคาเดียวกันด้วยกันเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์พร้อมกับแม่ที่มีการแบ่งปันและคู่สมรสของพวกเขา exes และ beens อาจมี beens