The Last House on the Left (2009)วิมานนรกล่าเดนคน

หลังจากลักพาตัวและทำร้ายผู้หญิงสองคนอย่างทารุณแก๊งไม่รู้จะหาที่หลบภัยในบ้านพักตากอากาศที่เป็นพ่อแม่ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อคนหนึ่ง: แม่และพ่อที่คิดค้นกลยุทธ์การแก้แค้นอย่างน่าสยดสยอง