คาสิโนออนไลน์

The Last Emperor (1987) จักรพรรดิโลกไม่ลืม

ประวัติอันยาวนานของ Pu Yi ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของจักรพรรดิแห่งประเทศจีนจากการกำเนิดอันสูงส่งและรัชกาลสั้น ๆ ของพระองค์ในพระราชวังต้องห้ามวัตถุบูชาโดยครึ่งพันล้านคน ผ่านการสละราชสมบัติการปฏิเสธและไลฟ์สไตล์ของเขา การรุกรานของญี่ปุ่นและในที่สุดก็มีการดำรงอยู่ของเขาในฐานะคนงานชาวนาอีกคนหนึ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน

คาสิโนออนไลน์