The Inspirations (2015) Khun Tong Dang คุณทองแดง

ภาพยนตร์อนิเมชั่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์เรื่อง “ทองแดง” สุนัขทรงเลี้ยงยอดกตัญญูในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่นอกจากเราจะได้เห็นถึงคุณค่าทางจิตใจในสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามในตัวสุนัขไร้ค่าผ่าน 3 คาแร็กเตอร์ “จร”, “ทองหล่อ” และ “คอปเปอร์” สุนัขธรรมดาหัวใจไม่ธรรมดาที่นอกจากจะมาพร้อมความจงรักภักดีและเรียกร้อยยิ้มให้กับทุกคนแล้ว รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจากภาพยนตร์อนิเมชั่นเรื่องนี้ ยังมอบให้แก่มูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมถ์อีกด้วย