Remember Me
A password will be e-mailed to you.
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Cancel
ดูหนังออนไลน์ Movie4K-Free หนังใหม่ หนังฟรี HD

Report error

ในยุคที่คนรวย มีอำนาจเงินสามารถซื้อเวลาสำหรับอายุขัยของตนเองจนเป็นอมตะได้ และคนจน ก็สามารถเสนอขายเวลาของตนเองเพื่อแลกกับเงินได้ เมื่อในอนาคตอีกไม่นานข้างหน้า ยีนส์อายุขัยของมนุษย์จะถูกจำกัดเวลา เพื่อป้องกันปัญหาประชากรล้นโลก เวลาชีวิตของทุกคนจะถูกหยุดอยู่ที่ 25 ปี และหลังจากนั้นพวกเขาต้องทำงาน เพื่อหาเงินมาซื้ออายุขัยของตนเองเพิ่มขึ้น “เวลา” กลายเป็นสิ่งที่สามาถซื้อขาย แลกเปลี่ยนกันได้ เช่นเดียวกับที่มนุษย์ยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อความหรูหราและสุขสบาย วิล ซาลาส (Justin Timberlake) ได้พบกับเศรษฐีคนหนึ่ง ซึ่งมีเวลาในชีวิตเหลือมากมาย และเขาถูกยกเวลาในชีวิตให้โดยไม่รู้ตัว และเมื่อเศรษฐีคนดังกล่าวตาย ทำให้เขาถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นคนฆาตกรรมเศรษฐีเพื่อแย่งชิงเวลาชีวิตมา และนั่นเป็นสาเหตุให้เริ่มมีการตรวจพบจากเหล่าผู้ควบคุมเวลา ‘Time Keepers’ ว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัย การไล่ล่าและการหลบหนีระหว่างพวกเขาจึงเกิดขึ้น

In Time (2011) ล่าเวลาสุดนรก
In Time (2011) ล่าเวลาสุดนรก
In Time (2011) ล่าเวลาสุดนรก
In Time (2011) ล่าเวลาสุดนรก
In Time (2011) ล่าเวลาสุดนรก
In Time (2011) ล่าเวลาสุดนรก
In Time (2011) ล่าเวลาสุดนรก
In Time (2011) ล่าเวลาสุดนรก
In Time (2011) ล่าเวลาสุดนรก
In Time (2011) ล่าเวลาสุดนรก
In Time (2011) ล่าเวลาสุดนรก
In Time (2011) ล่าเวลาสุดนรก
In Time (2011) ล่าเวลาสุดนรก
In Time (2011) ล่าเวลาสุดนรก
No links available
No downloads available

Related movies