Hotel Desire (2011) โรงแรมตัณหา

แม่โสดคนเล็กทิ้งลูกชายของเธอที่ป้ายรถเมล์เพื่อไปเยี่ยมพ่อของเขาที่ปารีส หลังจากทำงานช้าเธอเกือบจะถูกไล่ออก ในตอนท้ายของหน้าที่ของเธอเธอได้รับในสถานการณ์ที่ยุ่งยากที่เธอจับกับคำแนะนำเพื่อนร่วมงานของเธอให้เธอ