hacker (2016) อัจฉริยะแฮกข้ามโลก

hacker (2016) อัจฉริยะแฮกข้ามโลก

ด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนใหม่ของเขาอเล็กซ์ Danyliuk หันไปชีวิตของอาชญากรรมและการโจรกรรม