Good Kids (2016) เรียนจบแล้ว ขอเป็นตัวเองสักครั้ง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสี่คนกำลังมองหาการกำหนดตัวเองหลังจากสำเร็จการศึกษา