Godzilla vs. Destoroyah (1995) ก็อตซิลล่า ถล่ม เดสทรอยย่า ศึกอวสานก็อตซิลล่า

ผลพวงของเรือพิฆาตออกซิเจนนำ Destoroyah, สัตว์ร้ายมีเจตนาในการฆ่า Godzilla ผู้ที่อยู่ในหมิ่นล่มสลายของนิวเคลียร์