Ghost Mother (2007) ผีเลี้ยงลูกคน

พี่ชายของเธอถูกฆ่าตายและทิ้งไว้ให้หลานสาวและหลานชาย 3 คนคอยดูแล จากนั้นเธอก็ถูกฆาตกรรมด้วย แต่ก็ยังคงกลับมาดูแลลูกของพี่ชายของเธอเหมือนผี