Evan Almighty (2007) พี่ขอเป็นพระเจ้าด้วยคน

Evan Almighty (2007) พี่ขอเป็นพระเจ้าด้วยคน

พระเจ้าติดต่อ Congressman Evan Baxter และบอกให้เขาสร้างหีบเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเกิดน้ำท่วมใหญ่