Eva เอวา มหัศจรรย์หุ่นจักรกล (2011)

Eva เอวา มหัศจรรย์หุ่นจักรกล (2011)

อัจฉริยะขี้อายเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเดิมของเขาในการออกแบบซอฟต์แวร์หุ่นยนต์