คาสิโนออนไลน์

Disclosure (1994)

ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ถูกฟ้องร้องให้มีการล่วงละเมิดทางเพศโดยคนรักเก่าคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้กระทำความผิดซึ่งคุกคามทั้งอาชีพและชีวิตส่วนตัวของเขา

คาสิโนออนไลน์