คาสิโนออนไลน์

Am Daeng Muan Kab Nai Rid (1994) อำแดงเหมือนกับนายริด

เรื่องราวที่แท้จริงของเมืองมูเซียนซึ่งเป็นผู้หญิงไทยที่อาศัยอยู่ในปี ค.ศ. 1800 ภายใต้การปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเวลานั้นผู้หญิงไม่มีสิทธิ ภรรยาและลูกสาวถูกซื้อและขายราวกับวัว ได้รับการยกย่องให้เป็นสตรีไทยคนแรกที่ยืนหยัดเพื่อสิทธิสตรี

คาสิโนออนไลน์