CUB (2014) ปิดค่ายเชือด

เหนือกว่าจินตนาการ 12 ปีแซมหัวออกไปในป่าเพื่อค่ายลูกเสือฤดูร้อนกับชุดของเขาเชื่อว่าเขาจะพบกับมอนสเตอร์ …