Crash (1996)

หลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ผู้กำกับโทรทัศน์ค้นพบวัฒนธรรมย่อย ๆ แบบแผลเป็นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อความผิดพลาดในรถที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับรถที่ใช้อุบัติเหตุทางรถยนต์และพลังงานทางเพศที่พวกเขาผลิตเพื่อพยายามชุบตัวชีวิตทางเพศกับภรรยาของเขา