Couples Retreat (2009) เกาะสวรรค์ บําบัดหัวใจ

ภาพยนตร์ตลกเรื่องนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่สี่คู่รักที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรีสอร์ทบนเกาะเขตร้อนสำหรับวันหยุดพักผ่อน ในขณะที่หนึ่งในคู่รักมีการทำงานในการแต่งงานคนอื่น ๆ ไม่ได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการบำบัดของรีสอร์ทที่ไม่ได้เป็นตัวเลือก