Colossal (2017) สาวเซ่อสื่ออสูรข้ามโลก

กลอเรียเป็นสาวปาร์ตี้ที่ไม่ได้ทำงานที่ถูกบังคับให้ลาออกจากชีวิตในมหานครนิวยอร์กและเดินทางกลับบ้าน เมื่อรายงานว่าสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์กำลังทำลายกรุงโซลเธอก็ค่อยๆตระหนักว่าเธอเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นี้อย่างมาก