Code of Honor ล่าแค้นระเบิดเมือง (2016)

พันเอกโรเบิร์ตไซคกี้อยู่ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจเพื่อกำจัดเมืองอาชญากรรมของเขา ในฐานะที่เป็นทีมลอบสังหารคนหนึ่งคนเขาจะใช้แก๊งค์บนถนนแก๊งค์และนักการเมืองที่มีอคติรุนแรงจนภารกิจของเขาเสร็จสมบูรณ์ อดีตนายกเทศมนตรีของเขาวิลเลียมพอร์เตอร์ร่วมมือกับกรมตำรวจท้องที่เพื่อนำอดีตผู้บัญชาการของเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและป้องกันไม่ให้เขาสับสนต่อไป