Chai lai (2006) ไฉไล

Chai lai (2006) ไฉไล
ตัวแทนสายลับห้าคนซึ่งแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญพิเศษของตนเองต้องต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายนานาชาติที่เดินทางมาประเทศไทย พวกเขาต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดและเป็นที่รู้จักของพวกเขาเนื่องจากภารกิจนี้จะเป็นภารกิจเดียวกับที่พวกเขารู้จัก