Casualties of War (1989) สงครามแห่งความบ้าบอ

ในช่วงสงครามเวียดนามทหารพบว่าตัวเองเป็นคนนอกของกลุ่มตัวเองเมื่อพวกเขาลักพาตัวหญิงสาวคนหนึ่งโดยไม่จำเป็น