Cartel Land (2015) ฝ่าแดนนรก

ผู้สร้างภาพยนตร์ Matthew Heineman ตรวจสอบสถานะของปัญหายาเสพติดที่กำลังดำเนินอยู่ตามแนวชายแดนสหรัฐฯ – เม็กซิกัน