Bright (2017) ไบรท์

ตั้งอยู่ในโลกที่สิ่งมีชีวิตจินตนาการอยู่เคียงข้างตัวมนุษย์ ตำรวจคนหนึ่งถูกบังคับให้ทำงานร่วมกับ Orc เพื่อหาอาวุธที่ทุกคนพร้อมที่จะฆ่า